tel: 02188442862 mob:09127201101

بازدید کادر فروش شرکت از کارخانجات زومر در آلمان

بمنظور آشنایی بیشتر با محصولات و کارخانجات زومر، کادر فروش شرکت در شهریور سال ۱۳۹۳ سفری به شهر اشتوتگارت آلمان داشته اند و از نزدیک با مراحل تولید آشنا شده اند

شما نیز می توانید عکس و فیلمهای بازدید مذکور را مشاهده فرمائید

عکس                      فیلم