tel: 02188442862 mob:09127201101

بازدید مدیر عامل شرکت زومر آلمان جناب آقای شاف به همراه گروه فنی از دفتر و نمایندگی در ایران

در فروردین سال ۱۳۹۴ مدیر عامل شرکت زومر جناب آقای شاف و گروه فنی شرکت زومر و متخصصین محصولات دوکو جهت بازدید از نمایندگی ایران و آموزش نکات فنی به تکنسینهای ایرانی در دفتر تهران حضور داشتند

در این بازدید یکی از جکهای جدید ریلی و ریموتهای جدید زومر و موتورهای ساید و دربهای سکشنال دوکو آموزش داده شد

۲۰۱۵۰۴۱۵۰۹۴۳۱۴(۲)
۲۰۱۵۰۴۱۵۰۹۴۳۱۴(۲)
۲۰۱۵۰۴۱۵۰۹۴۳۱۴(۵)
۲۰۱۵۰۴۱۵۰۹۴۳۱۴(۶)
بازدید مدیر عامل زومر از نمایندگی ایران
DSC05478