tel: 02188442862 mob:09127201101

شارژر باطری زومر

یکی از قابلیت های جکهای زومر استفاده از باطری در زمان قطع برق می باشد که نیازمند استفاده از پک شارژر باطری ، باطری خشک و کاور آن می باشد که در دو مدل ۵۰۰ و ۲۰۰ موجود است

شارژر باطری ۲۰۰ مخصوص جک های twist 200  و راهبند  ۶۰۱۰

شارژر باطری زومر twist 200

شارژر باطری ۵۰۰ مخصوص جکهای       twist 350  ,  twist500  ,   SL1100

شارژر باطری زومر twist 500