tel: 02188442862 mob:09127201101
T1
T1
K3
K2
مونور کرکره پنجره

موتور توبلار مخصوص کرکرهموتور توبولار ( tubular )

جهت موتور کرکره و سایبان استفاده می گردد و در داخل شفت کرکره قرار می گیرد و دارای دو نوع خلاص کن دار و بدون خلاص کن می باشد و واحد قدرت آن نیوتون می باشد

موتر ساید زومرموتور ساید

مخصوص موتور کرکره و موتور درب سکشنال استفاده می گردد و در قسمت بیرون کرکره نصب شده و قدرت موتور را توسط زنجیر منتقل می نماید و جهت کرکره و دربهای سکشنال با وزن با لا مناسب می باشد.