tel: 02188442862 mob:09127201101

چشم الکترونیک زومر

چشم الکترونیک زومر از نوع خطی می باشد و مدار یکی از چشم ها چهار سیم که شامل ولتاژ +۲۴ و منفی و دو سیم NC مداربسته می باشد و طرف مقابل دو سیم ولتاژ ۲۴ ولت می باشد نکته قابل توجه آن است که چشمها می بایست دقیقا روبروی یکدیگز نصب شوند و اصطلاحا همدیگر را ببینند   و روش عملکرد آن بدین گونه می باشد که در حالت عادی پالسی بین دو چشم رد و بدل می گردد و پیام بسته بودن مدار را به دستگاه مرکزی می دهد و دستگاه نتیجه گیری می کند که همه چیز مرتب است و درب به صورت نرمال باز و بسته خواهد شد و در صورتی که پالسی بین دو چشم تبادل نشود از نظر دستگاه مرکزی مانعی روبروی چشم قرار دارد و مانع بسته شدن درب می گردد.

یکی از روشهای تست مقدماتی چشم الکترونیک آن است که زمانی که دستتان را بین دو چشم الکترونیک قرار می دهید رله موچود در طرف چشم چهارسیم بازو بسته می شود و صدای آن نیز به آرامی شنیده می شود